Kongeveg

Status: Valid

Definition: kjerreveg/hovedveg bygget i perioden 1664-1824 mellom stiftsstedene og enkelte festningsveger som den Wingerske Kongevei. Utbedring av tidligere rideveger slik at man kunne kjøre med hest og vogn. Kongevegene endret navn til hovedveg i 1824 (vdir) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2074