Høgfjellsveg

Status: Valid

Definition: veg som går over skoggrensen og er hevet i forhold til terrenget rundt slik at snøen skal kunne blåse vekk. Fra ca. 1960 (vdir) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2073