Rideveg

Status: Valid

Definition: veg der man bruker hest til kløv eller ridning (vdir) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2071