Vegfar

Status: Valid

Definition: spor i terrenget som brukes eller har vært brukt til samferdsel (vdir) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2070