Signalanlegg

Status: Valid

Definition: system for regulering og varsling av trafikk (nvdb) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2067