Skipsvrak

Status: Valid

Definition: fartøy, eller farkost, som har sunket eller strandet, og som befinner seg helt eller delvis under vann eller i strandsonen (nvf) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2042