Båtstø

Status: Valid

Definition: sted som er ryddet og tilrettelagt slik at det er lett å komme inn med, dra opp og ha stående en eller flere båter (ei) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2037