Kanal

Status: Valid

Definition: kunstig vassveg for fartøy, tømmer m.m. eller stor renne for framføring av vann (ei) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2034