Kompassrose

Status: Valid

Definition: moderne helleristning bestående av en eller flere sirkler inni hverandre med eiker som peker ut fra midten (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2023