Tåkeklokke

Status: Valid

Definition: lite klokkehus [...] et hjelpemiddel for skip som seilte gjennom trange og tåkelagte farvann (kms)(Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2012