Teltboplass

Status: Valid

Definition: en teltboplass, loavdagoahtesadji på samisk, ligger mellom samenes sommer- og vinterboplasser (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20115