Jernvinneanlegg

Status: Retired

Definition: om e. forh.: (sted der en drev) utvinning av jern av myrmalm (bo) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 26.01.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 20111