Molo

Status: Valid

Definition: byggverk i sjøen for å beskytte havneområdet mot bølger (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2011