Båtoppsett

Status: Valid

Definition: Båtstø med tilhørende plass til oppsett eller lagerplass av båt. Tegner seg som en lang og relativt smal rektangulær forsenkning med voller. Datering: vanligvis middelalder-nyere tid. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2009