Båtfeste

Status: Valid

Definition: Et fortøyningspunkt for båt. I nyere tid er dette gjerne i form av en jernbolt felt ned i berget, med en kraftig jernring gjennom. I eldre tider ble det brukt stein, i de tilfellene der det ikke lot seg gjøre å få slått en solid trestokk ned i bakken. Steinene er lagt på den måten at de låser hverandre. Den øverste steinen som ligger lengst fra vannet er som regel den største og benyttes til å feste tauet rundt. De øvrige steinene er plassert på rekke i den retningen en får drag i fortøyningen og bidrar til å holde fortøyningssteinen på plass. Denne steinkonstruksjonen er også kalt åbol. (Wenås 1990). (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2008