Kavlebru

Status: Valid

Definition: bygges gjerne av kløyvde stokker som legges på tvers. Kavlebruer går over myrer og fuktig mark for å stabilisere veggrunnen (vdir) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 2002