Dysse

Status: Valid

Definition: Gravtype fra yngre steinalder, også kalt megalittgrav. Vanligvis bygget av 3 eller flere store blokksteiner som bærer en, eller flere, dekkheller

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1717