Gravkammer-gravkiste

Status: Valid

Definition: et rom med én eller flere graver (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1713