Urgrav

Status: Valid

Definition: overveiende samisk skikk hvor den avdøde, noen ganger svøpt i never og noen ganger sammen med gaver, ble gravlagt i et naturlig hulrom eller et murt kammer i ei ur [...] Kammeret kan også være murt inn under en overhengende berg- eller steinvegg (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1708