Steinsetning

Status: Valid

Definition: markerer en grav og består av stående eller liggende steiner i ulike mønstre. Vanligst er ringer av reiste steiner, men trekantede, firkantede og skipsformede steinsetninger finnes også (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1707