Steinlegning

Status: Valid

Definition: markerer en grav og består av en samling steiner som kan være lagt i mange former. De vanligste er lagt i ulike mønstre eller i ringer fylt med en tett steinpakning (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1706