Hellekiste

Status: Valid

Definition: vanligvis graver med rektangulære kamre av steinheller, omgitt av lave hauger eller røyser (na) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1705