Gravhaug

Status: Valid

Definition: gravmonument hvor den døde er lagt i en haug bygd av jord, torv eller sand, ofte med noe stein (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1702