Grav

Status: Valid

Definition: Brukes fortrinnsvis om funnsted for gravfunn, mao en fjernet grav, der kunnskap om gravens art og utseende ikke foreligger, men der man har opplysninger om at gjenstanden er funnet sammen med brente bein, kull og lignende .. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1701