Bålplass

Status: Valid

Definition: Sted hvor noen har hatt bål/ rastet, uten at det kan knyttes til boplass

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1609