Slagsted

Status: Valid

Definition: Sted der det i følge tradisjon/ skriftlige kilder er blitt utkjempet slag. Som regel finnes ingen synlige spor, men hendelsene på stedet kan være reflektert i (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1518