Skanse

Status: Valid

Definition: mindre befestning, lukket eller med åpen rygg (km) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1514