Varde/Varderekke

Status: Valid

Definition: betegner som regel oppstablet stein som skal tjene som merke for å markere sti i fjellet, sjømerke ved sjøen, grensemerke, trigonometrisk punkt, vete [...] (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1513