Skytterstilling

Status: Valid

Definition: kunne være et bogastelle [skjulested] for en bueskytter fra forhistorisk tid og fram til 1600-tallet. I nyere tid har skytterstilling blitt brukt om vaktstillinger, kanonstillinger og skanser for skyttere på slagmarken og på festninger (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1512