Skyttergrav-løpegrav

Status: Valid

Definition: langsgående grøft for beskyttelse av soldater. Den er provisorisk ute på slagmarken eller permanent på et festningsanlegg (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1511