Bygdeborg

Status: Valid

Definition: [primitivt] forsvarsanlegg og tilfluktssted som var lett å forsvare, ofte plassert på bergtopper (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1502