Hjell

Status: Valid

Definition: tørkestillas for usaltet fisk [...], til fremstilling av tørrfisk (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1409