Fangstinnretning for fisk

Status: Valid

Definition: Fangstinnretning for fisk. Som oftes kattise, men kan også være andre typer anlegg for fangst av fisk (inkuldert ål)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1407