Nausttuft

Status: Valid

Definition: Tufter etter bygning som kan ha rommet ulike båttyper, opp til de største vikingskip. De ligger som regel vinkelrett på den strandsonen de sogner til, og avstanden ned til sjøen avhenger av alder og den lokale hastigheten på landhevningen. Nausttuftene har voller av jord og stein, med en størrelse i lengde og bredde som var avpasset etter båten. Datering: jernalder – nyere tid. (Østmo) (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1402