Rørgate

Status: Valid

Definition: åpen gate i skog og mark for fremføring av rørledning (frittliggende eller nedgravd) for vann til elektrisitetsverk eller vannverk (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1302