Veggrille

Status: Valid

Definition: sporene etter vegger i et langhus. [...] synlige som grøfter eller mørke jordlag (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1228