Hule

Status: Valid

Definition: "Mange huler viser spor etter menneskelig aktivitet fra ulike tider. Hulene er i motsetning til hellerne mer markerte innhulninger i berget, og kan opptre som dype ganger innover fjellet. Boplassporene finner vi gjerne nær huleåpningene og et varierende stykke innover. Sporene etter mennesker er de samme som ved hellerne. Hulene ble også brukt i rituelle sammenhenger. Dette er huler som kan være vanskelig tilgjengelige, og sporene etter de rituelle handlingene (hulemalinger/ evt kulturlag) finner vi som regel enten (som oftest) innerst i hulen eller i overgangssonen mellom lys og mørke. ""Datering: Som boplass (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)"

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1227