Stolpehull

Status: Valid

Definition: spor i bakken etter trestolper brukt i huskonstruksjoner (kms)(Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1226