Bygrunn

Status: Valid

Definition: Fysiske levninger i kulturlag fra førreformatorisk og etterreformatorisk tid som skriver seg fra en bosetning der handlinger som medfører og/eller er et resultat av byutvikling har funnet sted: - håndverksaktiviteter, vareutveksling, myntsirkulasjon, sosial differensiering, religiøse og politiske manifestasjoner etc. Datering: Middelalder – nyere tid. (Christophersen og Nordeide 1994) (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1219