Kokegrop

Status: Valid

Definition: Groper som tegner seg som grunne forsenkninger i terrenget. De er fylt med en blanding av skjørbrent stein, trekull, kullblandet og brent sand. Dybde og størrelse på gropene varierer. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1216