Ildsted

Status: Valid

Definition: åpen ild i bygning for oppvarming, matlageing o.l. (ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1215