Mangeromstuft

Status: Valid

Definition: Tuftekompleks, som finnes langs kysten av Finnmark, og som består av flere tufter eller rom som ligger samlet vegg-i-vegg i en klynge. Inngangen til et tuftekompleks kan gå via en felles korridor med videre inngang til de enkelte tuftene eller rommene. Mangeromstufter har ofte kraftige veggvoller av torv, og stein. Rommene inne i et kompleks kan ha felles veggvoll med de tilgrensende rommene. Størrelsen på mangeromstuftene varierer alt etter hvor mange rom de består av. Størrelser på 15x30 meter er ikke uvanlig. Begrepene drueklasetuft og mangeromstuft har ofte vært brukt synonymt. Datering: middelalder-nyere tid. (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1212