Hustuft

Status: Valid

Definition: rester av et hus, synlige eller skjult under bakken, sjelden under vannoverflaten (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1211