Gammetuft

Status: Valid

Definition: restene etter en gamme, det vil si en samisk bolig (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1210