Teltring

Status: Valid

Definition: rester som ligger igjen etter et oppsatt telt. Ringen består av hodestore steiner i en sirkulær, oval eller mer ujevn form, hvis funksjon var å feste teltduken til bakken (kms) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1209