Kulturlag

Status: Valid

Definition: sjikt av mørkt kullholdig jordlag som indikerer bosetning. Det dannes ved bosetning og bygges opp av avfall samt rester av bosetningsstrukturer (na) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1204