Heller

Status: Valid

Definition: overheng under bergvegg eller liten hule hvor åpningen er større enn dybden(ag) (Kilde: Ordnøkkelen)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1203