Bosetningsspor

Status: Valid

Definition: Samlebetegnelse for spor etter bosetning, gjerne i form av stolpehull, kokegroper, ildsteder eller lignende. Kan også være bosetningsrelaterte gjenstandsfunn

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1202