Boplass

Status: Valid

Definition: Sted hvor mennesker har bodd over et kortere eller lengre tidsprom. Vanligvis uten synlige strukturer over bakkenivå. Boplasser fra steinabrukende tid defineres som oftes med bakgrunn i gjenstandsfunn på stedet. Fra senere perioder er det vanlig med spor etter hus eller andre bygninger i form av stolpehull eller lignende. Datering: Alle perioder (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1201