Skålgropstein

Status: Valid

Definition: Svær naturlig steinblokk med mange skålformede groper (også kalt gropestein) - kanskje offergroper - innhugd i overflaten. I den sørlige delen av landet er skålgroper som regel knyttet til helleristninger av den sørskandinaviske typen, men forekommer også på steiner uten andre tegn. De kan da være såvel eldre som yngre enn helleristningene. De nordnorske skålgropsteinene er helt udatert og er kanskje fra en meget senere tid enn den øvrige bergkunsten. (Simonsen 1991). (Kilde: Nomenklatur til Forminneregisteret, NIKU)

Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage

Code value: 1106